микроелектроника

ЦМП филтер

У ЦМП процесу, производе са великим опсегом величине честица треба филтрирати, ефикасне честице треба задржати за млевење, а честице велике величине које могу захватити површину треба уклонити.С обзиром на стриктне перформансе пресретања честица у језгру филтера, требало би ослободити што је могуће више елективних честица да би ефикасно пресретнуле честице велике величине.